Byens lægehus

+45 7060 2025 Byens lægehus v/ Tanya Rahimi, Rådhustorvet 5a, 6400 Sønderborg

Menu

Aktuelt

VACCINER:

Info om årets sæsonvacciner:

Regionen og sundhedsmyndighederne har besluttet, at Almen Praksis IKKE skal være en del af vaccineindsatsen ift. COVID-19 og Influenza i sæson 23/24.

Dette er ikke noget vi har haft indflydelse på og vi kan derfor ikke være behjælpelige med information om, hvordan vaccineindsatsen kommer til at foregå. Der vil komme besked i E-boks.

Al kontakt vedr. vaccinationer bedes rette til Region Syddanmarks Hotline på tlf. 99 44 07 17

AKUTTIDER

Ring og få en tid
Vi har siden marts 2020 ændret vores akuttider hvilket vil sige at man nu ringer for at få en aftaletid.

 

Når du ankommer til klinikken SKAL Sygesikringsbeviset registreres ved at scanne kortet på væggen ved indgangen. Det bliver registreret i vores EDB system at du er kommet.

Når kortet registreres kan sygesikringen se at du har været her. Det bruges til kontrol af lægehuset. Hvis kortet ikke registreres vil vi ikke blive honoreret for vores arbejde.

Digitale lægeattester til kørekort EG selvbetjening (egki.dk)

Henvisninger.

Henvisninger kræver fremmøde til en konsultation og udfærdiges derfor ikke pr. telefon eller via hjemmesiden.

Hvis lægen vurderer det er relevant udfærdiges henvisningen som sendes elektronisk.

HPV-vaccination

Hpv- vacciner udvides fra 1. februar 2020 til at gælde drenge der er fyldt 12 år i perioden 1. januar 2018-30 juni 2019. Samt unge homoseksuelle mænd i alderen 18-25 år.

 

I akutte tilfælde og ved livstruende sygdomme, benyt vores AKUT telefon på tlf. nr. 30806013

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. afhængighedsskabende medicin.

Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må ikke finde sted over internettet eller pr. telefon.

Hensigten er udtrapning af afhængighedsskabende medicin for patientens bedste.

 

Lægehuset har i øjeblikket Lukket for tilgang!

 

Velkommen til Byens Lægehus

Min praksis  ligger på Rådhustorvet 5a i nogle venlige og lyse lokaler. Indgang fra Kastanie Alle.

Jeg lægger vægt på at mine patienter føler sig velkommen og trygge i de nye rammer, hvor jeg dagligt i samarbejde med klinikkens sekretær  og sygeplejerske, vil have både akuttider og fastlagte konsultationer.

Vores dagligdag i den nye klinik er, at vi sammen som team, vil have den enkelte patients velbefindende på dagsordenen.

Vi glæder os til at tage imod jer i den nye klinik

med venlig hilsen

Læge Tanya Rahimi.

Parkering

Klinikken har desværre kun få parkeringspladser, som primært er for dårlig gående, kørestolsbrugere, Falck mm. HUSK P-skive.

Ny hjemmeside og selvbetjeningsportal

Receptfornyelse, tidsbestilling eller korte spørgsmål til lægen eller sygeplejersken må så vidt muligt gerne foregå via vores hjemmeside. vi har nu fået mulighed for at sende en SMS besked, så man husker sine aftaler. Husk derfor at oplyse dit mobil telefon nummer.

For dig som bruger medicin mod astma og KOL: Pr. d. 19/11 2018 vil man ikke få automatisk tilskud. Husk derfor at nævne det næste gang du bestiller hos os.

HUSK ALTID sygesikringskort!  Sygesikringskortet bedes medbragt ved alle henvendelser i lægehuset. Kortet bruges til hurtig patientsøgning i computer-systemet samt til elektronisk afregning med sygesikringen

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. afhængighedsskabende medicin.

Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må ikke finde sted over internettet eller pr. telefon.